Godziny otwarcia
Pon - Pt: 8:00 - 19:00
Sob: 8:00 - 14:00

Integracja Sensoryczna

Integracja sensoryczna oraz terapia SI to w ostatnim czasie pojęcia niezwykle popularne, o których możemy usłyszeć w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz gabinetach terapeutycznych. Co się za nimi kryje?

Mózg każdego człowieka nieustannie odbiera, porządkuje i przetwarza informacje, które docierają do niego za pośrednictwem naszych zmysłów. Informacje te są następnie integrowane ze sobą oraz wcześniejszymi doświadczeniami, w efekcie czego zachowujemy się w określony sposób. Proces ten fachowo nazywa się integracją sensoryczno-motoryczną. Informacje, które odbiera, porządkuje i integruje nasz mózg pochodzą ze wszystkich naszych zmysłów, zarówno tych najbardziej znanych jak wzrok, dotyk, słuch, smak i węch, jak i tych odpowiadających za propriocepcję (informacje o położeniu ciała i jego ruchach). Ważną rolę w odbieraniu bodźców z otoczenia odgrywa również zmysł równowagi (układ przedsionkowy).

integracja sensoryczna Warszawa

Układ dotykowy, proprioceptywny i przedsionkowy to trzy bazowe układy zmysłów integracji iensorycznej. Rozwijają się one najwcześniej i stanowią podstawę dla dalszego rozwoju psychofizycznego dziecka. Nie powinien więc dziwić fakt, iż prawidłowa integracja sensoryczna to podstawa do rozwoju bardziej złożonych procesów postrzegania i odbioru świata, takich jak percepcja wzrokowa i słuchowa, koordynacja wzrokowo-ruchowa, mowa, umiejętność czytania i pisania, koncentracja uwagi, a w konsekwencji dojrzałość organizmu do podjęcia nauki szkolnej.

Proces integracji sensorycznej rozpoczyna się już w pierwszych tygodniach życia płodowego i najintensywniej przebiega w pierwszych latach życia dziecka, do końca okresu przedszkolnego. To dlatego wczesna rehabilitacja dzieci w tym zakresie jest tak ważna.

Terapia SI Warszawa

Terapia metodą integracji sensorycznej bazuje na dostarczaniu odpowiednich bodźców w kontrolowany sposób, co prowadzi do spontanicznego formułowania reakcji adaptacyjnych i poprawy przetwarzania sensorycznego u dzieci. Terapia SI ma charakter indywidualny, dlatego podczas sesji terapeutycznych wszystkie aktywności podejmowane zarówno przez dziecko, jak i terapeutę są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości psychoruchowych malucha. Warunkiem decydującym o skuteczności terapii jest nieustanne balansowanie na granicy możliwości dziecka, co pozwala stopniowo ją przesuwać, a w konsekwencji poprawia organizację układu nerwowego. Ważnym aspektem terapii SI jest również jej atrakcyjność dla małego pacjenta, który podczas zajęci z terapeutą nie powinien się nudzić. Wówczas dziecko chętniej wykonuje zadania i jest bardziej zaangażowane w proces terapeutyczny.

Terapię SI prowadzimy na terenie miasta Warszawa. Obszar naszej działalności to przede wszystkim Osiedle Tarchomin, jak i cała Białołęka. Przed rozpoczęciem terapii Integracji Sensorycznej przeprowadzamy specjalistyczną ocenę procesów przetwarzania sensorycznego, co pozwala na postawienie trafnej diagnozy i sformułowanie indywidualnych potrzeb terapeutycznych malucha.

Dlaczego warto zadbać o prawidłową integrację sensoryczną?

Prawidłowa integracja sensoryczna przekłada się na każdą sferę życia dziecka. Poprzez poprawę funkcji poznawczych pozwala dziecku na efektywniejszą naukę, pomaga również w wyzbywaniu się różnych fobii i lęków, zwiększa koordynację fizyczną, a przez to predyspozycje do uprawiania sportu. Terapia SI może być prowadzona równolegle z innymi formami terapii, np. metodą Vojty.

Czy moje dziecko ma problem z SI?

Często codzienna obserwacja malucha pozwala dostrzec zaburzenia przetwarzania bodźców sensorycznych. O ich występowaniu świadczą m.in.:

 • trudności z koncentracją,
 • nadruchliwość,
 • nadwrażliwość na dotyk,
 • nadwrażliwość na dźwięki,
 • trudności z równowagą,
 • niezgrabność ruchowa
 • kłopoty z koordynacją ruchową,
 • poszukiwanie silnych wrażeń (stała chęć huśtania, kręcenia, skakania),
 • wybiórczość pokarmowa,
 • trudności z motoryką małą,
 • trudności z mową (opóźniony rozwój mowy, problem z płynnością mowy, niezrozumiała mowa),
 • unikanie bliskości,
 • trudności z orientacją w przestrzeni.

Jeśli Twoje dziecko ma kłopoty z koordynacją ruchową, często się przewraca lub nie lubi być dotykane może to świadczyć o tym, że jego procesy przetwarzania sensorycznego nie działają prawidłowo. Swoje obserwacje w tym zakresie powinieneś skonsultować ze specjalistą, który pomoże w odróżnieniu chwilowych dziecięcych kaprysów od rzeczywistych problemów natury SI.