Godziny otwarcia
Pon - Pt: 8:00 - 19:00
Sob: 8:00 - 14:00

Rehabilitacja dzieci metodą NDT-Bobath

NDT-Bobath – skuteczna rehabilitacja dzieci

Metoda NDT-Bobath jest powszechnie wykorzystywana w rehabilitacji dzieci i niemowląt na całym świecie. Stosuje się ją przede wszystkim w przypadku wcześniaków, a także niemowląt oraz starszych dzieci ze stwierdzonymi zespołami neurologicznymi, ortopedycznymi i genetycznymi. NDT-Bobath pomaga także stymulować prawidłowy rozwój u dzieci z opóźnieniem psychoruchowym. Celem wykorzystywania metody NDT-Bobath w rehabilitacji dzieci i niemowląt jest zapewnienie małemu pacjentowi wsparcia we wszechstronnym rozwoju, co umożliwi dziecku uzyskanie niezależności w późniejszym życiu i ułatwi wykorzystywanie posiadanych przez nie możliwości ruchowych.

NDT-Bobath – Białołęka, Warszawa

Starając się jak najlepiej i najbardziej efektywnie pomagać Małym Pacjentom w Gabinecie Rehabilitacji Dzieci i Niemowląt od dawna korzystamy z zalet terapii wykorzystującej metodę NDT-Bobath.

Na czym polega nasza praca z Małym Pacjentem?

Podstawowym założeniem towarzyszącym wdrożeniu metody NDT-Bobath w procesie rehabilitacji niemowlęcia i starszego dziecka jest usprawnianie. Usprawnianie rozumiane jest tutaj jako pomoc we wszechstronnym rozwoju w takim stopniu, na jaki pozwala zdiagnozowane uszkodzenie Ośrodkowego Układu Nerwowego (OUN). Przyjmuje się bowiem, że rozwój dzieci z dysfunkcją OUN przebiega inaczej niż rozwój dzieci zdrowych, w wyniku czego doświadczenia czuciowo-ruchowe dziecka są odmienne i powodują nieprawidłowe odczuwanie własnego ciała, a w konsekwencji także nieprawidłowe ruchy. Zadaniem terapeuty w procesie rehabilitacji jest więc stwarzanie warunków fizycznych do wyzwalania ruchów w formie najbardziej zbliżonej do prawidłowych, przy jednoczesnym hamowaniu odruchów nieprawidłowych.

W pierwszej kolejności fizjoterapeuta pracujący z dzieckiem metodą NDT-Bobath wpływa na napięcie mięśni – stara się obniżyć napięcie wzmożone i podwyższyć napięcie obniżone. Jest to możliwe dzięki stosowaniu odpowiednich techniki postępowania, a najlepsze rezultaty przynosi u dzieci, w przypadku których rehabilitacja została rozpoczęta już w pierwszych miesiącach życia.

Następnie fizjoterapeuta wyzwala ruchy w formie najbardziej zbliżonej do prawidłowej. Efekt ten zostaje uzyskany poprzez wspomaganie i prowadzenie ruchu z punktów kontroli ruchu, jakimi są m.in.: głowa, obręcz barkowa i obręcz miedniczna. Uzyskane w ten sposób umiejętności ruchowe są wykorzystywane i utrwalane w codziennych czynnościach.

ndt bobath warszawa

Zalety metody NDT-Bobath

Główną zaletą metody NDT-Bobath jest możliwość jej włączenia w biologiczny rytm dnia Małego Pacjenta. Poprzez prawidłowo wykonywane zabiegi pielęgnacyjne oraz zabawę rodzice i opiekunowie dziecka mogą utrwalać ruchu ćwiczone przez fizjoterapeutę, jednocześnie uzyskując z dzieckiem jeszcze lepsze rezultaty terapii. Specjaliści działający w Gabinecie Rehabilitacji Dzieci i Niemowląt Białołęka oferują kompleksowe wsparcie rodzica w zakresie korzystania z technik rehabilitacji metodą NDT-Bobath w domu. Rodzaj, tempo oraz rytm ćwiczeń każdorazowo dostosowujemy indywidualnie do możliwości oraz potrzeb dziecka, jednocześnie zapewniając rodzicowi profesjonalne wsparcie na każdym etapie kontynuowania terapii w warunkach domowych.

Rodziców niemowląt i dzieci wymagających terapii ruchowej zachęcamy do kontaktu. Z przyjemnością skonsultujemy Państwa Pociechę i stworzymy dla niej jak najlepszy plan ćwiczeń i rehabilitacji tak, aby w wyniku terapii Państwa dziecko uzyskało możliwie jak największą niezależność ruchową.